info contact kalenders verslagen opleidingen nieuws

Info Finale Kampioenschappen Bowling Vlaanderen 5 maart 2017


Oproep tot kandidaten: Ten einde de raad van bestuur van Bowling Vlaanderen aan te vullen is er 1 lid te verkiezen op de 4de Algemene en Statutaire vergadering van Bowling Vlaanderen die zal doorgaan op maandag 27 februari 2017.

Als je je geroepen voelt om bestuurder te worden van Bowling Vlaanderen weet dan dat je:
- 21 oud moet zijn
- drie jaar lid moet zijn
- gedurende de laatste 3 jaar een wettelijke verblijfplaats hebt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- een bewijs van goed gedrag en zeden bij je aanvraag dient te voegen
- kennis moet hebben van de reglementen, het RIO, de statuten en het beleidsplan van Bowling Vlaanderen
- je een motivatiebrief bij je aanvraag voegt

Wat verwachten we van een nieuwe bestuurder dat hij/zij :
- zich houdt aan de gedragscode van Bowling Vlaanderen
- op regelmatige basis de vergaderingen kan bijwonen (een viertal per jaar)
- aanwezig kan zijn op de jaarlijkse AV
- beschikbaar is om een kampioenschap te leiden
- bereidt is om een project op te volgen (wij zoeken iemand die een veteranenproject kan begeleiden)

De Algemene vergadering van Bowling Vlaanderen gaat door op maandag 27.02.2017 in Bowling Stones Wommelgem, Autolei 113 - 2160 Wommelgem.
Aanvang: 19u30 stipt.


Kampioenschappen Bowling Vlaanderen

Zone 1
Euro Bowling

UITSLAGEN

Scratch Jeugd Jeugd Jeugd -
Handicap Dames Dames Dames Dames
  Heren Scratch Heren Scratch Heren Scratch Heren Scratch
  Heren Handicap Heren Handicap Heren Handicap Heren Handicap
  Veteranen Scratch Veteranen Scratch Veteranen Scratch Veteranen Scratch
  Veteranen Handicap Veteranen Handicap Veteranen Handicap Veteranen Handicap

Zone 1
Euro Bowling

Shiften Shiften Shiften Shiften Shiften

Formulier overgang buiten de periode

Kalender tornooien

Bijdragen 2016-2017
Samenstelling Comité
Jeugdbegeleiders
Transferformulier
Jeugdverklaring ouders

Ethisch sporten ICES

Zondag 24 april had het tweede Vlaamse kampioenschap voor mensen met een beperking plaats.  
Guy Pellegroms die voor Bowling Vlaanderen verantwoordelijk was voor de inrichting van dit kampioenschap, had de jeugdclub van Euro BC opgetrommeld
om bijstand te verlenen aan de 80 atleten die zich hadden ingeschreven.
In twee series dienden  alle deelnemers drie games af te werken.  Een vol bowlingcenter en enkel maar blije gezichten zowel bij deelnemers, begeleiders,
het bestuur van de jeugdclub en de jeugdspelers die de atleten bijstonden.  
Na het kampioenschap volgde er nog een prijsuitreiking waarbij alle atleten één voor één werden gehuldigd.  
Met dank aan Guy Pellegroms, de jeugdclub Euro BC, Euro bowling en het district Deurne.
(Foto's)

BLOSO en VTS App beschikbaar
iOS: https://itunes.apple.com/be/app/sportdb/id521999800?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=be.bloso.sportdb

NADO Vlaanderen, de dienst van de Vlaamse overheid die instaat voor de preventie en de strijd inzake doping in de sport, heeft een vernieuwde, uitgebreide video over het verloop van een dopingcontrole uitgebracht.
Wat zijn rechten en plichten van de sporter, de controlearts of de wedstrijdorganisator bij een dopingcontrole? Deze video verduidelijkt stap voor stap hoe een dopingcontrole verloopt, vanaf de aankomst van het controleteam tot de verwerking van de stalen en de resultaten.

U vindt de video via de volgende kanalen:
Website Dopinglijn: www.dopinglijn.be

Heb je een leuke melding? Een nieuwtje?
Wil je iemand van je club in de belangstelling zetten?
Laat het ons vanaf nu weten, wij plaatsen het onder de rubriek nieuws op deze site en de facebook pagina van Bowling Vlaanderen.
Mail naar: nieuws.vbsf@outlook.com

 

 

facebook

bowlingforum

BBSF op

facebook

bbsf

top


em

banner