info contact kalenders verslagen opleidingen nieuws
Er gaat een nieuwe wetgeving op de vennootschappen in voege. Clubs die een vzw statuut hebben zullen zich met een aantal zaken in regel moeten stellen.
Bowling Vlaanderen zal op 04-06 een uiteenzetting over de nieuwe wetgeving bijwonen en de informatie bundelen en aan jullie over maken.
Laat het duidelijk zijn dat de formaliteiten die er zijn om een vzw op te richten wel degelijk een beetje van jullie tijd kosten maar dat dit niet opweegt tegen het risico dat je als individu loopt als er iets fout in een feitelijke vereniging.

Sfeervolle eerste editie Beker van Vlaanderen
Resultaten en foto's


autisme Voor kinderen met autisme is het niet gemakkelijk om naar een sportvereniging of sportaanbod te gaan. Het Raster (vzw die mensen met autisme begeleidt) heeft daarom een brochure gemaakt.

Ze ondersteunen sportorganisaties om hun werking beter af te stemmen op kinderen met autisme. Bekijk de brochure, je vindt er veel tips en tricks.

Bijdragen 2019-2020
Transferformulier - Transferformulier buiten periode (1-21 december)

Tranferformulier (geldig van 1 tot 31 mei) aangetekend versturen, de poststempel geldt als bewijs.

Ethisch sporten ICES

Sport Vlaanderen organiseert in samenwerking met Bowling Vlaanderen in 2019 een cursus initiator bowling.
Inschrijven kan via deze uiteengezette procedure.

Belastingvermindering voor sportactiviteiten in 2018 - attest
Recht op belastingsvermindering (lees meer)


BLOSO en VTS App beschikbaar
iOS: https://itunes.apple.com/be/app/sportdb/id521999800?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=be.bloso.sportdb
 

NADO Vlaanderen, de dienst van de Vlaamse overheid die instaat voor de preventie en de strijd inzake doping in de sport, heeft een vernieuwde, uitgebreide video over het verloop van een dopingcontrole uitgebracht.
Wat zijn rechten en plichten van de sporter, de controlearts of de wedstrijdorganisator bij een dopingcontrole? Deze video verduidelijkt stap voor stap hoe een dopingcontrole verloopt, vanaf de aankomst van het controleteam tot de verwerking van de stalen en de resultaten.

U vindt de video via de volgende kanalen:
Website Dopinglijn: www.dopinglijn.be

Wist u dat verschillende mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer u een lidmaatschap bij een sportclub afsluit. Via onderstaande links vindt u een invulformulier per mutualiteit. Zo kunt u eenmaal per jaar een deel van uw licentiekaart recupereren. Het afstempelen van dit formulier dient te gebeuren door het secretariaat van Bowling Vlaanderen
Christelijke mutualiteit
Liberale mutualiteit
Onafhankelijk Ziekenfonds
Socialistische mutualiteit
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Erkenning Vlaamse Bowlingsport Federatie

Heb je een leuke melding? Een nieuwtje?
Wil je iemand van je club in de belangstelling zetten?
Laat het ons vanaf nu weten, wij plaatsen het op de facebook pagina van de Bowling Vlaanderen.
Mail naar: nieuws.vbsf@outlook.com

 


facebook

bowlingforum

G-Bowlen (filmpje)gbowling

bbsf

em

banner