info contact kalenders verslagen opleidingen nieuws

Tornooien

- 16-22.03.2020 Tornooi Dee Cee's-Gebo -
Bowling Tragel Sport
Dit tornooi wordt een uitgesteld naar een later te bepalen datum

- 21.03.2020 - UNIFIED Tornooi - Dit tornooi wordt uitgesteld naar een latere datum

Jeugdtornooien

-

Promotiewedstrijden

04-07.06.2020 Zomertornooi Koninklijke BC Real -
Bowl Inn Sint-Martens-Latem

Strike Out Tournament
Serie 4: Bowling Kentucky 20.04.20 - 26.04.20

dcg dcg


Bowling Vlaanderen op

facebook

bowlingforum

sot

bbsf

banner