info contact kalenders verslagen opleidingen nieuws

Verslag 5de Algemene Statutaire Vergadering van Bowling Vlaanderen (in pdf formaat)
van 27.02.2018

De Algemene Vergadering gaat door in bowlingcenter Bowl Inn te Sint-Martens-Latem en start om 20.15 uur.
Er zijn 38 clubs aanwezig, 13 verontschuldigd en 15 afwezig.

1. Inleiding door de voorzitter

We zijn weer een jaar verder en zoals altijd vraag ik jullie om even stil te staan bij de vrienden die ons  in de loop van dit jaar zijn ontvallen.  Eén van hen was een icoon van de bowlingsport, René Exelmans, in België door velen vergruist maar op internationaal vlak een erkende grootheid op technisch gebied.

In de regiovergaderingen werd uitvoerig besproken wat er de voorbij jaren gepresteerd werd.

Door het bestuur en de vrijwilligers werd hard gewerkt om de basis van onze sport te versterken dit door middel van opleidingen, het leggen van contacten met de verschillende sportorganisaties zoals Special Olympics, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Trainersschool, de nationale loterij, andere nationale federaties, ETBF enz. ...

Nu deze basis gelegd is zullen de volgende jaren belangrijk zijn inzake het jeugdbeleid, het verder opleiden van lesgevers, het ontwikkelen van een aantal trainingscentra, het begeleiden van de clubs en het aantrekken van nieuwe leden.  Er zullen werkgroepen gevormd worden om het jeugdbeleid te bespreken, het IT gedeelte verder uit te werken en aanpassingen in de competities te bespreken. 

In juni 2018 organiseren we op vraag van ETBF het Europees kampioenschap dames.  Laat ons het voorbeeld geven, zorg dat het event publiciteit krijgt in jullie clubs en maak mensen warm om eens te komen kijken naar de Europese vrouwelijke toppers.

Als laatste willen wij jullie, de clubbestuurders, even in de picture zetten.  Zonder jullie bestond er geen federatie en zou er geen mogelijkheid zijn om onze sport meer bekendheid te geven. 
Het bestuur dankt jullie dan ook voor jullie inzet.

2. Verslag penningsmeester

De penningmeester geeft uitleg over het kasverslag en legt de begroting van 2018 voor aan de Algemene Vergadering.
Er zijn enkele informatieve vragen die door de penningmeester beantwoord worden.
De jaarrekening 2017 wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen.

3. Ontlasting van de bestuurders

De AV ontlast de bestuurders met algemeenheid van stemmen.

4. Verkiezing bestuurders

Er waren vijf openstaande plaatsen voor de functie van bestuurder.
Goedgekeurde aanvragen van: Mitch Brams – Guy Pellegroms – Marc Clarysse en Brecht Vandecaveye.
Deze worden verkozen met een algemeenheid van de stemmen.

5. Verkiezing voorzitter

Er is één kandidaat: Marc Beaufays.
Deze wordt verkozen door de AV met de algemeenheid van stemmen.


Verslag 1ste Algemene Statutaire Vergadering van de VBSF (in pdf formaat)
van 21.11.2013

Dagorde

  1. Goedkeuring van de statuten
  2. Verkiezing van de Voorzitter
  3. Verkiezing van de Bestuurders

1. Goedkeuring van de statuten

Er wordt onmiddellijk overgegaan tot het stemmen van de statuten.
Uitslag: 71 stemmen: 70 ja en 1 nee.
De statuten worden goedgekeurd met meerderheid van stemmen

2. Verkiezing van de voorzitter

Alvorens de bestuurders gekozen worden dient eerst een voorzitter te worden gekozen.
Voor deze functie zijn er 2 kandidaturen: de heren Marc Beaufays en Marc Knudde.
Uitslag: 73 stemmen: Marc Beaufays 59, Marc Knudde 9, blanco 5.
De heer Marc Beaufays is verkozen tot voorzitter van de VBSF.

3. Verkiezing van de bestuurders

Er zijn nog 6 bestuurders te verkiezen. 11 personen hebben zich hiervoor kandidaat gesteld.
Elke club krijgt een stembrief waarop deze 11 namen vermeld zijn. Zij mogen maximum kiezen voor 6 personen. De 6 personen met het hoogste aantal stemmen zullen verkozen zijn. Er zijn 73 aanwezige clubs.
Kandidaten en aantal stemmen:
            Engelina Hermans  44
            Guy Pellegroms  39
            Marc Van Quickenborne 37
            Mitch Brams  36
            Marc Clarysse 33
            Etienne Smekens  32
            Carlo Bosmans  31
            Stephan Fory 25
            Geoffrey Frederickx 24
            Dany Lowyck 20
            Gerard Konings 18

De voorzitter bedankt alle kandidaten en heet de nieuw verkozen bestuurders alvast welkom in het bestuur van de VBSF.

De voorzitter dankt ook alle aanwezige voorzitters en afgevaardigde bestuursleden

Hij besluit met een oproep aan iedereen om Katrien Goossens en Mats Maggi, die het momenteel schitterend doen op de World Cup in Siberië, te steunen via de Facebook pagina van Mats.

Marc Beaufays
Voorzitter VBSF

Bowling Vlaanderen op

facebook

bowlingforum

 

 

 

 

 

 

 

 

bbsf

banner